Archiv článků
Informace z oboru

Celosvětová produkce korozivzdorné oceli za první půl rok 2014

Výrazný nárůst v prvním pololetí

V porovnání s prvním pololetím roku 2013 vzrostla produkce korozivzdorné ušlechtilé oceli na území Evropské unie ve stejném období tohoto roku o dobrých 22%. Tento trend následovaly prakticky všechny členské země EU vyrábějící korozivzdornou ocel – s výjimkou Německa.

Se 4,08 miliony tun vyprodukovanými od ledna do června 2014 tak produkce korozivzdorné ušlechtilé oceli členských zemí EU překročila srovnatelný výsledek z předchozího roku o 22,4%. S výjimkou Německa k tomu přispěly svým dílem prakticky všechny země, ve kterých se vyrábějí korozivzorné, kyselinovzdorné a žárzvzdorné oceli.

Němečtí producenti ztráceli v prvním pololetí roku 2014 i nadále půdu pod nohama – jejich produkce se ve zmiňovaném období vyšplhala na pouhých 515 000 tun, což je ještě o 5,0% méně než v loňkém roce. Tento setrvalý pokles je bepochyby způsoben uzavřením tavírny koncernu Outokumpu. Největších přírůstků dosáhly v prvním pololetí roku 2014 Velká Británie a Finsko – s hodnotami 42,3%, resp. 36,8% se zde pozitivně projevily nedávné restruktralizace v rámci evropského průmyslu korozivzdorné ušlechtilé oceli.

Pozoruhodně homogenně se však vyvíjela produkce korozivzdorné ušlechtilé oceli v Itálii. Měsíční produkce italských závodů se v tomto období pohybovala mezi 140 000 a 145 000 tunami.

V tabulce jsou uvedeny další podrobnosti.

Prokudkce korozivzdorných ocelí 28_1_15 001

Prokukce korozivzdorných ocelí 2_28_1_15 001

 Veškeré informace jsou čerpány z redakce a časpisu Focus Nerez.

Zpět na výpis příspěvků