Archiv článků
Informace z oboru

Celosvětová produkce korozivzdorné oceli

Celosvětová produkce korozivzdorné ušlechtilé oceli se v prvním kvartálů 2014 dostala až na hodnotu 10,2 miliónů tun. V porovnání se stejným obdobím roku loňského je to nárůst o 6,8%.

Je třeba zde ale zmínit, že k nárůstu bohužel nedošlo ve všech sledovaných regionech, viz. níže:

Asie (bez Číny): produkce se vyšplhala na 2,2 miliónů tun, tj okolo 3%.

Japonsko a Jižní Korea: zaznamenaly nárůst o 9,5, resp. 3,5%.

Indie a Tchaj-wan: zaznamenávají pokles o 2,6 a 3,6%.

Čína: opět růst a to o 11,1% na 5,1 miliónů tun.

Západní Evropa a Afrika: v průběhu prvního čtvrtletí mírný nárůst o 0,2% na celkových 2,2 miliónů tun.

Francie: produkce vzrostla o 10,1%.

Německo: pokles o 18,9%

Itálie: také pokles o 2,4%

A Rakousko: pokleslo o 2,0%.

V Severní a Jižní americe dosáhla produkce korozivzdorné oceli hodnoty 700 000 tun, což ukazuje nárůst o 11,9% oproti stejném u účetnímu období roku 2013.

Střední a východní Evropa: vzrostla o 5,5% na celkových 100 000 tun.

Ostatní informace, viz. tabulka níže.

Celosvětová produkce_24_9_20140001

 Veškeré informace jsou čerpány z redakce a časpisu Focus Nerez.

Zpět na výpis příspěvků