Opracovanie hrán

V špeciálnych prípadoch je,, obvyklé opracovanie hrán nedostatočné. S pomocou špeciálnych strojov môžu byť hrany materiálu upravené na rôzne typy (v závislosti od kvality a veľkosti prúžkov) viď. Nižšie.

Opracovanie hrán Pevnosť Hrúbka Šírka
rez s minimálnym ostrapkov (pod 10% šírky materiálu) 200 – 2000 N 0,1 – 3,0 mm 2,5 – 300 mm opracovaní hran
odihľovanie alebo brúsené 200 – 2000 N 0,1 – 3,0 mm 3,0 – 40,0 mm opracovaní hran
valcované hrany 200 – 1500 N 0,35 – 3,0 mm 5,0 – 40,0 mm opracovaní hran
zaoblené (raz) 500 – 2000 N 0,15 – 2,0 mm 7,0 – 40,0 mm opracovaní hran
zaoblené (dva- až trikrát) 1000 – 2000 N 0,20 – 1,0 mm 7,0 – 16,0 mm opracovaní hran

 

Nezáväzný dopyt