Zvitky

Zvitky sú vstupným hutným materiálom, ktorý slúži ako polotovar pre následné pozdĺžne a priečne delenie na pásky, pásy alebo planžety (dodávané tiež vo zvitkoch), prípadne na jednotlivé pasy v štandartných formátoch, alebo na pasy (delené priečne pozdĺžne) vo formátoch atypických / neštandartných na prianie zákazníka.

Sú taktiež vyrábané v mnohých akostiach, ale naša spoločnosť sa sústredí a špecializuje hlavne na oblasti týchto hutníckych materiálov:

- nerezové,
- hliníkové,
- medené,
- elektrolyticky pozinkované,
- žiarové zinkované,
- žiarové pohliníkované,
- zink-hliníkovou zliatinou potiahnuté
- oceľové.

Hlavnú skupinu následných pásikov, páskov, pasov alebo planžiet (vo zvitkoch), prípadne pasoch v atypických formátoch tvorí za studena a za tepla valcované zvitky.

Použitie zvitkov:
- ako polotovar pre ďalšie spracovanie, respektíve pre pozdĺžne a priečne delenie na pásky, pásy alebo planžety pre všeobecný strojársky priemysel, automobilový priemysel, letecký priemysel, chemický priemysel, elektronický priemysel elektrotechnický, vybavenie obchodných priestorov, lekársky priemysel, potravinársky priemysel, obalový priemysel
, stavebný priemysel, nábytkársky, solárny priemysel, vodohospodársky priemysel pre dizajnové účely + art dizajnu v rôznych odvetviach, lisovne a ďalšie odbory.

Nezáväzný dopyt