Planžety

Planžety, iný názov pre pásky alebo pasy, sú výstupným hutným materiálom po pozdĺžnom a priečnom delenie zo zvitkov.

Tie sú dodávané do servisných centier, kde sú ďalej delené na užšie, či širšie planžety, ktoré sú následne dodávané a distribuované zákazníkom buď vo zvitkoch, alebo v jednotlivých dĺžkach a to podľa ich konkrétnych požiadaviek.

Množstvovo naša spoločnosť uspokojuje zákazky od 1 kg až po tzv. navíjané prstenca, čo sú navarované, nekonečné náviny cievok v rovnakej výrobnej šarži.

Aplikácia planžiet:
- ako polotovar pre ďalšie spracovanie, respektíve na pozdĺžne a priečne delenie na pásky, pásy alebo planžety pre všeobecný strojársky priemysel, automobilový priemysel, letecký priemysel, chemický priemysel, elektronický a elektrotechnický priemysel, nábytok priestorov, lekársky priemysel, potravinársky priemysel, obalový priemysel
, stavebný priemysel, nábytkársky, solárny priemysel, vodohospodársky priemysel a pre dizajnové účely + art design v rôznych odvetviach, lisovne a ďalšie odbory.

Nezáväzný dopyt