Medene planzety

Medené planžety, rovnako ako vstupné zvitky, z ktorých sú planžety pozdĺžne a priečne delené, sú známe svojou veľmi dobrou tvárnosťou. Ich najväčšieho použitie nájdeme preto vo všetkých klampiarskych a umeleckých prác.

Môžu sa tiež dodávať v jednotlivých kusoch pasov, ale aj vo zvitkoch a to aj v nekonečných, navařovaných návinov cievok v rovnakej šarži.

Najvýznamnejšou vlastnosťou medených planžiet je prenos tepla, a ďalej potom elektrické a elektronické vodivosť, prenos signálu a koróznu odolnosť.

Použitie medených planžiet:
- najviac stavebníctvo - strechy a strešné doplnky, strešné oplechovanie, oplechovanie úžľabia, odkvapníc, líšt, oplechovanie komínov, falcovanej strešnej krytiny (klampiari),
- elektronický a elektrotechnický priemysel, dizajn a art dizajn, automobilový priemysel, letecký priemysel, spracovateľský priemysel, lisovne a pod.

Akosti

PASY / FÓLIE
Cu ETP
CuZn10
CuZn15
CuZn20
CuZn30
CuZn32
CuZn35
CuZn36
CuZn37
CuSn4
CuSn5
CuSn6
CuSn8
CuNi30Mn
CuNi45Mn
CuFe2
CuCrZr
CuBe2

Rozmery

Hrúbka: 0,30 – 6,00 mm
Šírka: 20,00 – až do 1 550 mm

Množstvo

Veľmi radi pomôžeme so zákazkami od 1 metra alebo od 1 kilogramu.

PRESNÉ STRIHANIE MEDENÝCH PÁSOK

Akosti a povrchy viď. vyššie.

Rozmery

Hrúbka: 0,30 – 6,00 mm
Šírka: 50 – 2 000 mm
Dľžka: 100 – 6000 mm (max.)

Nezáväzný dopyt