Pásky

Pásky sú oblasťou hutníckych materiálov, ktoré vzniknú z pozdĺžneho a priečneho delenia zvitkov, ktoré slúži ako vstupné, výrobné polotovary. Iné a alternatívne používané názvy sú planžety alebo pasy.

Tie sú dodávané do servisných centier, kde sú ďalej delené na užšie, či širšie pásiky (pasy, planžety), ktoré sú následne dodávané a distribuované zákazníkom buď vo zvitkoch, alebo v jednotlivých dĺžkach a to podľa ich konkrétnych požiadaviek.

Množstvovo naša spoločnosť uspokojuje zákazky od 1 kg až po tzv. navíjané prstenca, čo sú navarované, nekonečné náviny cievok v rovnakej výrobnej šarži.

Použitie pások:
- ako polotovar pre ďalšie spracovanie, respektíve na pozdĺžne a priečne delenie na pásky, pásy alebo planžety pre všeobecný strojársky priemysel, automobilový priemysel, letecký priemysel, chemický priemysel, elektronický a elektrotechnický priemysel, lekársky priemysel, potravinársky priemysel, obalový priemysel
, stavebný priemysel, nábytkársky, solárny priemysel, vodohospodársky priemysel a pre dizajnové účely + art design v rôznych odvetviach, lisovne a ďalšie odbory.

Nezáväzný dopyt