Povrchy

Rozdelenie a značenie povrchov podľa spôsobu výroby

EN DIN ČSN Výrobny postup Vzhľad
1U a1 1 Za tepla valcovaný, nežíhaná, zokujený Zokujený
1C b(IC) 2 Za tepla valcovaný, žíhaný, zokujený Kovooě poločistý
1E cl(IIa) 2 Za tepla valcovaný, žíhaný, mechanicky odkujený Kovovo čistý
1D c2(IIa) 2 Za tepla valcovaný, žíhaný, morený Kovovo čistý
2H Za studena valcovaný, kalený Lesklý
2C Za studena valcovaný, žíhaný, zokujený Kovovo poločistý
2E f(IIIa) Za studena valcovaný, žíhaný, mechanicky odkujený Hrubý, matný
2D h(IIIb) 3 Za studena valcovaný, žíhaný, morený Matný
2B n(IIIc) 4 Za studena valcovaný, žíhaný, morený, doválcovaný Matne lesklý
2R m(IIId) 5 Za studena valcovaný, ľahko žíhaný, doválcovaný Zrkadlovo lesklý
2G o(IV) Brúsený, charakter opracovanie nutné dospecifikovat Brúsený
2J p.q(V) Kartáčovaný alebo leštený, nutná špecifikácia Kartáč, leštený
2P Zrkadlovo leštený Zrkadlovo lesklý
2M Vzorovaný, dekoračné Podľa vzoru
2W Profilovo vzorovaný Podľa vzoru

Nezáväzný dopyt